1- در دوره ی هخامنشیان ایرانیان چگونه پیام های خود را ارسال می كردند ؟
2- قبیله های سرخ پوست در آمریكا چگونه پیام رسانی می كردند ؟
3- دریا نوردان قدیم چگونه از یك كشتی به كشتی دیگر پیام می فرستادند؟

 

 


معمولا از برافروختن آتش، انواع صدای انسان و تغییر آ ن به صورت صداهای حیوانات که طبق یک قرارداد با مخاطب، معلوم و شناخته می شود، صدای بوق شاخی (دمیدن در شاخ بریده شده و دستکاری شده حیوانات)، و نظایر آن از دوران باستان، جهت پیام رسانی استفاده می شده است. بعد از اختراع و ساختن و نظایر آن از دوران باستان ، جهت پیام رسانی استفاده می شده است. بعد از اختراع او و ساختن اینه، از طریق انعکاس نور خورشید و طی قراردادهایی میان ملوانان در روز از پیام رسانی با آینه استفاده می شده است.
هخامنشیان از طریق پیک های سریع خود که "برید" نام گرفته است، پیام رسانی می نمودند یعنی افراد چالاک و ورزیده نظامی که حافظ اسرار بودند، پیام های مکتوب یا شفاهی را منتقل می نمودند. سرخ پوستان احتمالا از طریق دمیدن در شاخ بریده و دستکاری شده حیوانات پیام رسانی می نمودند. بعدا اطلاعات بیشتری ارسال خواهد شد.

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۹/۱۹ساعت 13:44 PM  توسط آرش عبدالله محمد ميلاد  |